شناسنامه بانوی گمشده
 
نام بانوی گمشده
تماس با من
جنسیت زن
سن 37
درباره من هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا بر منتهای همت خود کامران شدم ... دوشم نوید داد عنایت که حافظا بازآ که من به عفو گناهت ضمان شدم

کشور فرانسه  
شهر

تحصیلات ارشد زبان فرانسه  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها